Tekstilkunst

untitled-1

For 20 år sidan rekonstruerte eg dette stoffet etter ein gamal ermeopplut frå Kjelsnes i Jølster. Når ein skal rekonstruere eit mønster frå eit plagg er det ikkje sikkert at ein finn heile flatemønsteret på stoffet som er brukt i plagg. Og kanskje finn ein ikkje mønsterrapporten heller. Slik var det med dette trykte stoffet. Då må ein tenkje seg til eller konstruere mellomromma… I dag har eg trykt opp nye stoff som skal brukast til ermeopplutar til ei rekonstruert folkedraktdrakt. Slike svarte trykk på ullstoff er funne mange stadar i landet også med eksakt dette mønsteret. Stadar ein har funne dette stoffet brukt er Søgnesand og Kjelsnes i Jølster (Sunnfjord Museum), Hardanger (Agatunet), Stalheim Hotell og Valdres Folkemuseum. To andre mønster (svarttrykk på ull) er funne i Jølster (Sunnfjord Museum). Mønster eg har rekonstruert er funne på ermeopplut, maljeklut/maljestykke og erme på barneopplut. Andre mønster er også brukt på barneluer. På desse opplutane er det brukt gylte sølvborer/sølvborer (band). Desse banda er omtalt i kjelder frå siste halvdel av 1700-talet. Dei gamle trykka er trykt med treblokker (blokktrykk). I mangel av god nok trykksverte til ull er desse trykt med silketrykk og moderne pigmentfargar. Takk til  Bunadsnemda ved Sunnfjord Ungdomslag; Aud Sunde, Ann Lundekvam og Bodil Myklebust.
Sjå meir…

Del / Share
‹Dialog / Dialogue› 1, 2 og 3, 2016, a 20×20 cm, Silketrykk og broderi på lin.

‹Dialog / Dialogue› 1, 2 og 3, 2016, a 20×20 cm, Silketrykk og broderi på lin.

18. mai -12. juni 2016
Den 18. og årlege internasjonale minitekstilutstillinga ‹FACE TO FACE› i Bratislava
Temaet har inspirert profesjonelle kunstnarar og studentar til å skape verk som innhaldsmessig handlar om situasjonar og konfrontasjonar mellom menneske og korleis dette påverkar heile samfunn, Europa og verden. Frå Norge deltek Bente Knudsen Sanden, Dorte Herup og Audgunn Naustdal Holsen
Meir info
Jury:
Prof. Marga Persson – Textile artist, Austria
Linda Brassington – Textile artist, researcher, UK
Prof. Miroslav Brooš – Academy of Arts in Banska Bystrica, SK
Mgr. Adriena Pekárová – Art historian, SK
Erika Gregušová –president of TxT Association
Curator: Silvia Fedorova og Arrangør: TXT Slovak Tekstilkunstnere
Kuratorar
Silvia Fedorova og Sharon Peoples.
Galleri:
Galéria Umelka,
Dostojevského rad 2,
Bratislava
Slovakia

Del / Share

2015_oppspilt_broken thread
26. sept 2015 – 17. jan 2016
“MØNSTRING 2015 – Kunst Sogn og Fjordane” er ei medlemsutstilling for Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane (BKSF) og dei medlemane av Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN) som er busett i fylket. Eg deltek på utstillinga med tekstilen ‹OPPSPILT› 2014/2015. Verket består av ein lang ‹tråd› av rouleau-lisse som er oppspilt med trepinner og deretter strikka opp til ei form. Mål: ca 200 x 100 cm x 20 cm. Prosjekt.
Nettside til museet

Del / Share

TXT_pozv_AJmini2015
1. – 24. juli 2015
The 17th International Minitextile exhibition in Bratislava; ‹Memory of Textile›. Tekstilen ‹Into my mothers head› skal stillast ut på denne utstillinga. Utstillinga vert arrangert av Slovakiske Tekstilkunstnere TXT
Jury:
Prof. Marga Persson – Textile artist, Austria
Linda Brassington – Textile artist, researcher, UK
Prof. Miroslav Brooš – Academy of Arts in Banska Bystrica, SK
Mgr. Adriena Pekárová – Art historian, SK
Erika Gregušová –president of TxT Association

Curator:
Silvia Fedorova

Gallery S.V.U. Manes Diamant, Spalena 4, Prague 1, Czech Republik.

Del / Share
Untitled-1

‹Small Talk›, detalj og ‹The Rest›, detalj

16. -27. juni 2015
Utstilling i Kherson, Ukraina, 16. – 27. juni 2015. Dette er ei internasjonal juryert utstilling av minitekstil (max 30x30x30 cm). 60 kunstnarar frå Belgium, Brazil, China, France, Germany, Great Britain, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, The Netherlands, Norway, Poland, Romania, Switzerland, Turkey, Ukraine, Uruguay, USA deltek på utstillinga. Juryen valde ‹Small Talk› (2014) og ‹The Rest› (2013) til denne utstillinga.

Ludmila Egorova and Andrew Schneider is the founders and organizers of the project “SCYTHIA”.  They are members of ETN and members of the National Artists’Union of Ukraine.

Del / Share
Into my mothers head, 2014

‹Into my mothers head›, 2012

3. – 21. juni og 1. – 24. juli 2015
The 17th International Mini-Textile Exhibition in Bratislava; ‹Memory of Textile›
Tekstilen ‹Into my mothers head› skal stillast ut på denne utstillinga ‹Memory of Textile›. Utstillinga opnar i Gallery Umelka, Bratislava, 3. juni og varer til 21. juni. Deretter vandrar utstillinga vidare til Gallery Diamant i Praha, Tsjekkia og står der frå 1. til 24. juli.
Jury:
Prof. Marga Persson – Textile artist, Austria
Linda Brassington – Textile artist, researcher, UK
Prof. Miroslav Brooš – Academy of Arts in Banska Bystrica, SK
Mgr. Adriena Pekárová – Art historian, SK
Erika Gregušová –president of TxT Association

Curator:
Silvia Fedorova
The Gallery Umelka, Dostojevského rad 2, SK – 811 09 Bratislava, Slovakia, www.svu.sk, Gallery of Slovak Union of Visual Arts.
The Gallery S.V.U. Manes Diamant, Spalena 4, Prague 1, Czech Republik.
Flyers/Plakat
Bilete frå opninga

Del / Share