Tekstilkunst

Untitled-1

‹Small Talk›, detalj og ‹The Rest›, detalj

16. -27. juni 2015
Utstilling i Kherson, Ukraina, 16. – 27. juni 2015. Dette er ei internasjonal juryert utstilling av minitekstil (max 30x30x30 cm). 60 kunstnarar frå Belgium, Brazil, China, France, Germany, Great Britain, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, The Netherlands, Norway, Poland, Romania, Switzerland, Turkey, Ukraine, Uruguay, USA deltek på utstillinga. Juryen valde ‹Small Talk› (2014) og ‹The Rest› (2013) til denne utstillinga.

Ludmila Egorova and Andrew Schneider is the founders and organizers of the project “SCYTHIA”.  They are members of ETN and members of the National Artists’Union of Ukraine.

Del / Share
Into my mothers head, 2014

‹Into my mothers head›, 2012

3. – 21. juni og 1. – 24. juli 2015
The 17th International Mini-Textile Exhibition in Bratislava; ‹Memory of Textile›
Tekstilen ‹Into my mothers head› skal stillast ut på denne utstillinga ‹Memory of Textile›. Utstillinga opnar i Gallery Umelka, Bratislava, 3. juni og varer til 21. juni. Deretter vandrar utstillinga vidare til Gallery Diamant i Praha, Tsjekkia og står der frå 1. til 24. juli.
Jury:
Prof. Marga Persson – Textile artist, Austria
Linda Brassington – Textile artist, researcher, UK
Prof. Miroslav Brooš – Academy of Arts in Banska Bystrica, SK
Mgr. Adriena Pekárová – Art historian, SK
Erika Gregušová –president of TxT Association

Curator:
Silvia Fedorova
The Gallery Umelka, Dostojevského rad 2, SK – 811 09 Bratislava, Slovakia, www.svu.sk, Gallery of Slovak Union of Visual Arts.
The Gallery S.V.U. Manes Diamant, Spalena 4, Prague 1, Czech Republik.
Flyers/Plakat
Bilete frå opninga

Del / Share

KUR 12; ‹Sting›, vindaugeinstallasjon

KUR 12; ‹Sting›, vindaugeinstallasjon, strips og fiskenot


Samarbeidsprosjekt i Kunstnargruppa KUR (Kunst utan rom), 1. juli – 1. september 2014, Sentrum Sør, Førde

Del / Share
KUR 11; 8. mars installasjon, den ferdige installasjonen...

KUR 11; 8. march installasjon, the completed installation …

KUR 11; March 8 installation in Forde downtown, Norway, at the International Women’s Day.Collaborative project of the artist group KUR (Art without space), 8. mars – 31. mai 2014.

Del / Share

2014_nettside

Eit års tenking og planlegging og 2 månadar med intensivt (100%) arbeid med å legge inn tekst og foto er no over. Det gjenstår enno arbeid med å justere og å lese korrektur. Tida vil vise kva form tekstane bør ha og kva som er relevant informasjon å gje om mitt kunstnarskap. Det som er sikkert er at det er lurt å bruke fagfolk til å utarbeide design og legge tilrette det tekniske med ei nettside. Eg har brukt GROM design, same firma som har laga den gamle nettsida mi. Mi oppgåve er å gje nettsida innhald. I tillegg har GROM gjeve opplæring i å drifte sida. Nesten som eit personleg kurs i WordPress.

GROM design

Del / Share