Tekstilkunst

KUR 12; ‹Sting›, vindaugeinstallasjon

KUR 12; ‹Sting›, vindaugeinstallasjon, strips og fiskenot


Samarbeidsprosjekt i Kunstnargruppa KUR (Kunst utan rom), 1. juli – 1. september 2014, Sentrum Sør, Førde

Del / Share
KUR 11; 8. mars installasjon, den ferdige installasjonen...

KUR 11; 8. march installasjon, the completed installation …

KUR 11; March 8 installation in Forde downtown, Norway, at the International Women’s Day.Collaborative project of the artist group KUR (Art without space), 8. mars – 31. mai 2014.

Del / Share

2014_nettside

Eit års tenking og planlegging og 2 månadar med intensivt (100%) arbeid med å legge inn tekst og foto er no over. Det gjenstår enno arbeid med å justere og å lese korrektur. Tida vil vise kva form tekstane bør ha og kva som er relevant informasjon å gje om mitt kunstnarskap. Det som er sikkert er at det er lurt å bruke fagfolk til å utarbeide design og legge tilrette det tekniske med ei nettside. Eg har brukt GROM design, same firma som har laga den gamle nettsida mi. Mi oppgåve er å gje nettsida innhald. I tillegg har GROM gjeve opplæring i å drifte sida. Nesten som eit personleg kurs i WordPress.

GROM design

Del / Share
‹Thread knotting›, 2013, varios sizes.

‹Trådknyting›, 2013, ulike storleikar, tråd, knyting.

Fredag 8. november 2013 opnar Flora Kunstlag si haustutstilling. Eg stiller  ut “Tekstilformer”, korstingbroderia “Tråd” og “Trådknytingar”. Dei  andre kunstnarane som stiller ut er Merethe Hol Tefre, Vidar Koksvik,  Kari Håkonsen og Aase Skrivervik. Utstillinga varer til og med sundag 1. desember.

Del / Share