The exhibition hall in Design and Architecture Center in Oslo (DogA)

Utstillingshallen i Design og Arkitektusenteret i Oslo (DogA).

My stand at the market.

Standen min på marknaden.

2011_designers_christmas market_dejm_flyersDesignernes eget julemarked (DEJM) er eit privat tiltak og eit tilbod for ein designar eller kunstnar å få vist fram og selt originale handlaga design. Marknaden er juryert etter kriterium om å gje marknaden eit godt og variert utval av produkt.

DEJM

Arkitektursenter, DogA , Oslo

Del / Share

This post is also available in: English