Catalog frontpage

Katalogframside

Audgunn Naustdal Holsen's page in the catalog

Audgunn Naustdal Holsen si side i katalogen

Photo of "Textile Shapes" which was exhibited at the market.

Foto av ‹Tekstilformer› som var med på markedet

Photo of "Textile Shapes" which was exhibited at the market.

Foto av “Tekstilformer” som var med på marknaden.

The market table on Dok#1, 2009.

Marknadsbordet på Dok#1, 2009

The market table on Dok#1, 2009.

Marknadsbordet på Dok#1, 2009.

Dok#1 er ein marknad som vert arrangert i Aalborg by kvar sein sommar / haust. Det er andre året marknaden vert arrangert. I år deltok eg som gjest og som utanlandsk deltakar. Der var deltakara frå Danmark, Sverige, Nederland og Tyskland. For meg var dette fyrste gong eg deltok på marknad og eg var nysgjerrig på denne formidlingsforma; det å stå på stand og selje eigne arbeid.

www.dok1.dk

Katalog

Del / Share

This post is also available in: English