In the ‹popup› art space...

I ‹popup› kunstrommet…

Mounting the gallery shelves.

Montering av gallerihyller.

Gallery Shelves and exhibit tables are almost done.

Gallerihyller og utstillingsbord er nesten ferdig.

In the ‹popup› art space...

I utstillingsrommet.

From the exhibition.

Frå utstillinga.

Workshop; shaping of wax candles

Workshop; dypping av lys

Workshop; Christmas decorations of textile.

Workshop; juledekorasjon i tekstil.

Disassembling ...

Demontering

KUNST UTAN ROM (KUR) er ei nystarta ”kunstnargruppe som har til hensikt å skipe til ulike korte kunstprosjekt nokre gonger kvart år.
Dette fyrste arrangementet vi arrangerte var  ein ‹popup› kunstbutikk med ‹workshop›. Vi leigde eit tomt lokale i Førde sentrum for ei veke og hadde kunstutsal og juleverkstad frå torsdag til sundag. Dette vart eit fagleg og sosialt arrangement.
Dei som var med på dette fyrste arrangementet både i og utanfor kulissane er:
Astrid Wittersø, Aud Indrebø, Karen Helga Maurstig, Ingjerd Monsen Hjelmeland, Merete Hol Tefre, Audgunn Naustdal Holsen, Inghild Sleire, Jorunn Mulen, Magni Jensen.

Bilete på Facebook

Del / Share

This post is also available in: English