img_3382
KUR-samarbeidet vårt vart ein gong starta ved at gruppa leita etter eit fellesrom i Førde sentrum. Samarbeidet vart avslutta med at vi såg på Førde… Vi fotograferte, snakka og utveksla tankar om Førde og dei ”uvesentlege” mellomromma. Foto frå denne seansen vart ei tankemessig avslutning på KUR som kunstprosjekt.

Del / Share

This post is also available in: English