Installation of text on buildings in downtown Førde

Plassering av tekst på bygg i Førde sentrum

One of the text in production...

Ein av tekstane under produksjon…

A text placed in a warehouse ...

Ein tekst plassert i eit varehus…

Om prosjektet
Bilete på Facebook

Del / Share

This post is also available in: English