KUR 3; Førde Folk Music Festival blue , 2012, ca 100 x 100 x 400 cm, used stuff and waste.

KUR 3; Førdefestivalen, blå ‹Mixmast›, 2012, ca 100 x100 x400 cm, brukte ting og avfall.

KUR 3; Førde Folk Music Festival, during production of the pilings...

KUR 3; Førdefestivalen, under produksjon av mastene…

2012_kur3_fordefestivalen_2

Four ‹mixmaster›, a ca 100 x 100 x 400 cm, blue, yellow, white and red, used stuff and waste.

Fire mixmaster, a ca 100 x 100 x 400 cm, blå, gul, kvit og rød, brukte ting og avfall.

KUNST UTAN ROM er ei nystarta ‹kunstgruppe› som har til hensikt å skipe til ulike korte kunstprosjekt nokre gonger kvart år.
FØRDEFESTIVALEN 2012
ARBEIDSTITTEL: ”Sameksistens”
TITTEL: ”MIXmaster” OPPDRAG:  Markere/vise plassering av 4 ute-arenaer for konsertar i Førde sentrum.
DELTAKANDE KUNSTNARAR:  Merete Hol Tefre, Astrid Wittersø, Audgunn N. Holsen, Karen Helga Maurstig og Inghild Sleire.
RESULTAT:  4 ulike miksmaster i kvar sin fargekode; Torgscena Førde torg (kvit), Tangen Sentrum Sør (gul), Festplassen(blå) og lavvo ved Førdehuset (raud). Ved å setje saman ulike ting som ulike personar har brukt har vi prøvd å synleggjere ordet ”sameksistens” (tema for årets festival). Tinga vi har samla er tredd på jernstenger og montert vertikalt som høge master. Ein miks av ting; ”MIXmaster” (tittel)

Kunstnarar:
Karen Helga Maurstig
Astrid Wittersø
Inghild Sleire
Merete Hol Tefre
Audgunn Naustdal Holsen.

Prosjektet er støtta av:
Førdefestivalen 2012
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
Førde Kommune

KUR 3; Facebook
Førdefestivalen

Del / Share

This post is also available in: English