From the workshop.

Frå workshopen

Construction of the interior.

Bygging av interiøret.

Graphics in the exhibition.

Grafikk i utstillinga.

Communication

Formidling…

Testing of the technique before the workshop.

Utprøving av teknikk før workshopen.

Two young ladies enjoyed the workshop.

To unge damer likte workshopen.

Julepapir i blokktrykk.

Cristmas paper in block print.

From the showroom.

Frå utstillingslokalet.

From the workshop.

Frå workshopen.

KUNST UTAN ROM er ei kunstnergruppe som har til hensikt å skipe til ulike korte kunstprosjekt nokre gonger kvart år.
Dette er den andre året vi arrangerer eit juleprosjekt før jul i sentrum sør i Førde. Vi leigde også denne gongen eit tomt lokale i Førde sentrum for ei veke og hadde kunstutsal og juleverkstad frå torsdag til sundag.
Kunstnarar:
Karen Helga Maurstig, Astrid Wittersø, Inghild Sleire, Merete Hol Tefre, Aud Indrebø og Audgunn Naustdal Holsen.
Inviterte kunstnarar:
Jorunn Mulen og Astrid Myklebust

Facebooklink

Del / Share

This post is also available in: English