Two out of three banners in Sogn Folk Museum.

To av tre banner i Sogn Folkemuseum.

One of the banners mounted on a house in the Tingneset in The Vevring under The Vevring Exhibition 2013.

Ein av bannera montert på eit hus på Tingneset i Vevring under Vevringutstillinga 2013.

Postcards of the banners.

Postkort av bannera.

KUNST UTAN ROM er ei kunstnergruppe som har til hensikt å skipe til ulike korte kunstprosjekt nokre gonger kvart år.

I dette prosjektet ville KUR markering av 8. mars og kvinnestemmerettsjubileet 2013. Resultatet av prosjektet vart 3 stk store bannera som vart montert i Førde sentrum på dagen 8. mars 2013. På bannera var det trykt tekstar som omhandlar kvinner sin situasjon kring 1913. Markeringa vart opna med fanfare av Trude Skarvatun, Førde Kulturskule. Bannera vandra vidare i Sogn og Fjordane til Sogn Folkemuseum og Vevringutstillinga 2013. I tillegg laga vi postkort av bannera. Desse er til sals i Sogn og Fjordane Kunstmuseum og Sunnfjord Museum.

Kunstnarar:
 Karen Helga Maurstig, Astrid Wittersø, Inghild Sleire, Merete Hol Tefre og Audgunn Naustdal Holsen.

Meir informasjon på:  Nettside  og i  bildealbum

Del / Share

This post is also available in: English