My work ‹The rest›, 2013, detail...

Arbeidet mitt ‹Resten›, 2013, detalj…

My work ‹The rest›, 2013, detail...

Arbeidet mitt ‹Resten›, 2013, detalj…

My work ‹The rest›, 2013, detail...

Mitt arbeid ‹Resten›, 2013, detalj

A situation in the exhibition.

Ein situasjon i utstillinga.

The exhibition space is an old cowshed ...

Utstillingsrommet er ein gamal fjøs…

Pages 1 and 2 in the catalog.

Side 1 og 2 i katalogen.

Dette er ei årleg utstilling av biletkunst og kunsthandverk frå norden. Utstillinga vert arrangert i ei lita bygd av det lokale helselaget på dugnad. Eg deltek med arbeidet mitt ‹Resten›, 2013 og stilte ut arbeidet mitt i ein gamal fjøs.
Mål: ca 30 x 30 x 200 cm, varierande lengde alt etter utstillingsstad
Teknikk/materiale: Restar frå anna tekstilet arbeid, lim, kjernetråd.

Vevringutstillinga 2013

Del / Share

This post is also available in: English